Αρχική Σελίδα | Αναζήτηση | Ειδήσεις | Επικοινωνία | Καλάθι  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΛΕΞΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Συνπληρώστε το email σας για να λάβετε τις προσφορές και τα νέα της Deutsche Buchhandlung
 
username
password
 
 
 
  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητοί μας πελάτες και επισκέπτες της ιστοσελίδας μας σας καλωσορίζουμε στην εταιρεία μας.  Σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι η ενημέρωσή σας προκειμένου να αισθάνεστε σίγουροι για τα προσωπικά σας δεδομένα και τη χρήση αυτών από την εταιρεία μας.    

Σκοπός Επεξεργασίας  

Η συλλογή των δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά για:  

α) τη διαχείριση της διάθεσης των προϊόντων μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, την εξέλιξη της παραγγελίας σας και την εκτέλεση της παραγγελίας αυτής. Επίσης για την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνσή σας, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία και την πραγματοποίηση επιστροφών των προϊόντων μας,  

β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου,  

γ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, προώθηση προϊόντων, περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για τα προϊόντα μας, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την αποστολή των σχετικών δώρων στους νικητές,  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού, είτε της διαδικασίας εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) είτε της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας υπηρεσιών, αποδέχεστε τη λήψη εμπορικών επικοινωνιών, περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με υπηρεσίες της εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, και έως 4 χρόνια από την τελευταία επικοινωνία ή συναλλαγή σας με την εταιρεία μας (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ορίζονται διαφορετικά από την ελληνική νομοθεσία), ενώ διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.    

Συγκατάθεση  

Η Εταιρεία μας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών των ιστοσελίδων μας:  

α) είτε στις περιπτώσεις που ο κάθε χρήστης έχει συγκατατεθεί, έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών,  

β) είτε στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εκάστοτε παραγγελίας, που έχει ανατεθεί από τον χρήστη προς την Εταιρεία.  

Συγκεκριμένα, με την είσοδό σας στις ιστοσελίδες μας και με την οικειοθελή παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), δημιουργίας λογαριασμού και παραγγελίας προϊόντων καθώς και με οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας παρέχετε σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.  

Η δήλωση συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία επιμέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.       

Αποστολή σε τρίτους  

Η Εταιρεία μας παρέχει πληροφορίες σχετικές με την αποστολή των παραγγελιών σας, ή την αποστολή αλληλογραφίας. Η εταιρεία μας δεν πουλάει, ούτε μοιράζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτες εταιρείες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.    

Δικαιώματα Χρηστών  

H εταιρεία Deutsche Buchhandlung προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής, όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, δηλαδή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως περιγράφονται παρακάτω.  

α. Στο στάδιο της συλλογής προσωπικών δεδομένων ενημερώνεστε με εμφανή και σαφή τρόπο από την παρούσα πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας, που βρίσκεται σε θέση άμεσα ορατή και ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη στην κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:  

• την ταυτότητα της Επιχείρησης,

• τους σκοπούς της επεξεργασίας,

• τους αποδέκτες των δεδομένων,

• τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,

• τα δικαιώματά σας.  

β. Έχετε δικαίωμα να αιτείστε και να λαμβάνετε από την εταιρεία μας εντός εύλογου χρόνου και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:  

• Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.

• Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.

• Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή σας.

• Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.  

γ. Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να απευθύνετε εγγράφως αιτήσεις, ή αντιρρήσεις προς την εταιρεία μας με αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια επί των προσωπικών σας δεδομένων, όπως:  

• διόρθωση – αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει λάθος στα δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτημα για να τα διορθώσουμε.

• προσωρινή μη χρησιμοποίηση - αν θέλετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο μέλλον, μπορείτε να μας υποβάλλετε το ανάλογο αίτημα κι εμείς για όσο διάστημα επιθυμείτε δεν θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

• εναντίωση – αν είστε αντίθετοι στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ή άρετε την συγκατάθεσή σας μπορείτε να μας υποβάλλετε το ανάλογο αίτημα και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός και συντρέχουν νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας

• μη διαβίβαση – μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτημα για την παύση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων κι εμείς θα σταματήσουμε να τα διαβιβάζουμε σε τρίτους συνεργάτες μας

• διαγραφή – Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας και αν δεν συντρέχουν έννομοι λόγοι θα τα διαγράψουμε  

Σε περίπτωση που αιτείστε διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς, η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτιολογημένα την σχετική αίτηση και να σας ενημερώνει αναλόγως.  

Τα ανωτέρω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης ασκούνται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην εταιρεία. Απαντάμε στα αιτήματά χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του παραπάνω διαστήματος αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση εντός της οποίας θα σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματα σας είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία Deutsche Buchhandlung μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.  

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας Deutsche Buchhandlung στη διεύθυνση: Ομήρου 4/Σταδίου 10, Αθήνα Τ.Κ 10564 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dbathens@hotmail.com  

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε. Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:  

• να τηρούν εχεμύθεια,

• να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

• να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

• να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR.  

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το site αυτό ανήκει αποκλειστικά και κύρια στην εταιρία Α.Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-LOEB O.E. με διακριτικό τίτλο DEUTSCHE BUCHHANDLUNG. Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου (website) www.dbo.gr. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την εταιρεία μας. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

1. Οι υποχρεώσεις των πελατών

Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς τους.

2. Παραγγελίες 

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου με τη συμπληρώση και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.dbo.gr. H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την DEUTSCHE BUCHHANDLUNG από την στιγμή που θα λάβετε σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας. Οι ενημερώσεις για την κατάσταση παραγγελίας γίνονται πάντα τηλεφωνικώς και εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. Η παραγγελία σας δεν εκτελείται πριν την τηλεφωνική σας συγκατάθεση (ή τη συγκατάθεσή σας μέσω e-mail). Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε καθώς και ο χρόνος παράδοσης. Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος Φ.Π.Α. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.  

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά η DEUTSCHE BUCHHANDLUNG διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς/ξεχωριστούς χρήστες.

Η DEUTSCHE BUCHHANDLUNG προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστοτόπο www.dbo.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.  

Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας στο 2103225294 ή με αποστολή e-mail στο dbathens@hotmail.com. 

H DEUTSCHE BUCHHANDLUNG παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων και παραλαβής των προϊόντων από το φυσικό κατάστημα που διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, Ομήρου 4 / Σταδίου 10, εντός στοάς Λεμού ή αποστολής τους στην προσωπική του διεύθυνσή του, μέσω ΕΛΤΑ ή COURIER.

3. Ακυρώσεις Παραγγελιών

Μπορείτε να ακυρώσετε την online παραγγελία σας σε οποιαδήποτε φάση πριν την τηλεφωνική συνεννόηση και συγκατάθεσή σας.

4. Παράδοση Παραγγελιών

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν αντικαταβολή στη διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει, μέσω ΕΛΤΑ ή υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΛΤΑ: για πακέτα έως 1 κιλό

4,90 € για όλη την Ελλάδα

για κάθε κιλό επιπλέον η χρέωση είναι 0,50/κιλό και γίνεται σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ.

COURIER: για πακέτα έως 2 κιλά

4,20 € για Αθήνα και Αττική

4,80 € για τους υπόλοιπους χερσαίους προορισμούς εντός Ελλάδος

5,00 € για τους νησιώτικους προορισμούς

για κάθε κιλό επιπλέον η χρέωση ανέρχεται σε 1,00 € / κιλό για Αθήνα και Αττική

1,30 € /κιλό για τους χερσαίους προορισμούς

1,80 € / κιλό για τους νησιώτικους προορισμούς

Η DEUTSCHE BUCHHANDLUNG, υπό την επιφύλαξη του όρου 1, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός 1-3 εργασίμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών. Για τα προϊόντα που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές μας, ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 3-20 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος.

5. Εγγύηση

Η DEUTSCHE BUCHHANDLUNG δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό της DEUTSCHE BUCHHANDLUNG, και τα οποία η DEUTSCHE BUCHHANDLUNG απλά μεταπωλεί) . Για τέτοια προϊόντα θα λαμβάνετε εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης. Η DEUTSCHE BUCHHANDLUNG δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

6. Ανωτέρα Βία

Η DEUTSCHE BUCHHANDLUNG δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας μας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

7. Επιστροφές Προϊόντων - Δικαιώματα Καταναλωτών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Εξαιρούνται της επιστροφής οι προσφορές, τα λεξικά, τα περιοδικά, τα DVD και CD καθώς και οι ειδικές προσωπικές παραγγελίες από τη Γερμανία.

Επιστροφές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι:                                                                                                                                                                                                                           - Επικοινωνήσατε την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη με το κατάστημά μας.                                                                                                                                                                             - Τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.                                                  - Το προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο.                                                                                                                                                                                                        Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως στο dbathens@hotmail.com με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Προϊόντος» αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς όπως και την αιτιολογία της επιστροφής εντός της ως άνω προθεσμίας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφής από την DEUTSCHE BUCHHANDLUNG, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: Ομήρου 4/Σταδίου 10, 10564 Αθήνα.                      Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, κλπ). Στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημά μας αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 2103225294 ή στο email dbathens@hotmail.com. Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.                                                                                                                                                                                                               Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

 

 

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ευρύτερα γνωστός με τον όρο GDPR (General Data Protection Regulation -EE 2016/679), τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και αφορά όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων με στοιχεία πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Βιβλιοπωλείο μας φροντίζουμε να τηρούμε όλους τους κανόνες απορρήτου και ασφάλειας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρείτε για την παροχή επιλεγμένων υπηρεσιών.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς κατά τη χρήση του site μας και την επιλογή υπηρεσιών μας.

    ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ SITE  

  •  Διεύθυνση IP: Βάσει της διεύθυνσης αυτής και της χρήσης cookies, έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε περιεχόμενο συναφές με τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούμε cookies, δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες για τη χρήση του site που αποθηκεύονται στον browser της συσκευή σας, και διευκολύνουν την περιήγησή σας στο site, τη σύνδεση μέλους, την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών μας, καθώς και την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου σχετικού με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας, ενώ συγκεντρώνουν γενικά στοιχεία για τη χρήση και την απόδοση του site που μας βοηθούν να βελτιώνουμε την εμπειρία σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας (Chrome, Internet Explorer, Mozilla). Η διαγραφή τους ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην επόμενη επίσκεψή σας στο www.dbo.gr.
  • Λειτουργικά cookies: Είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του www.dbo.gr. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στο site και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες όπως ο προσωπικός λογαριασμός σας, το καλάθι αγορών και η διαδικασία παραγγελίας. Χωρίς τη χρήση τους, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Cookies επιδόσεων: Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιδόσεων του site και συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείται, καθώς και για τυχόν σφάλματα που προκύπτουν.    
  •  Cookies στόχευσης/διαφήμισης: Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας, την προβολή στοχευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων και προσφορών, και την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών.    

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

  •  Ηλεκτρονική διεύθυνση (email): Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση για να σας στέλνουμε ενημερώσεις για νέες κυκλοφορίες, καθώς και για νέες παραλαβές της επιχείρησής μας στο newsletter. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ ή ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  

  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email): Η ηλεκτρονική διεύθυνση χρειάζεται για την εγγραφή μέλους στο site μας και για την καταχώριση ηλεκτρονικής παραγγελίας. Θα χρησιμοποιηθεί για να αποσταλεί το επιβεβαιωτικό μήνυμα για την εγγραφή σας ή την παραγγελία σας. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις newsletter, με τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.
  •  Όνομα: Το χρειαζόμαστε για την παράδοση της παραγγελίας σας. Επιπλέον, επιθυμούμε να σας απευθυνόμαστε προσωπικά στις επικοινωνίες μας για να σας ενημερώνουμε για την πορεία της παραγγελίας σας.
  • Διεύθυνση παραγγελίας: Τη χρειαζόμαστε για την παράδοση της παραγγελίας σας. 
  • Τηλέφωνο: Το χρειαζόμαστε για την παράδοση της παραγγελίας σας και την ενημέρωσή σας για την πορεία της.
  • Στοιχεία ΑΦΜ: Θα ζητηθούν μόνο σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου.

Στο Γερμανικό Βιβλιοπωλείο φροντίζουμε για τη μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων που μας παραχωρείτε και σας διαβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία σας δεν πωλούνται και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Εξαιρούνται μόνο οι άμεσοι συνεργάτες της εταιρείας μας που αναλαμβάνουν κατόπιν εντολής μας τις εργασίες παράδοσης και ενημέρωσης για τις οποίες μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (εταιρεία διαχείρισης site, εταιρεία αποστολής newsletter, εταιρεία courier για παράδοση παραγγελιών/δώρων/αλληλογραφίας, ΕΛΤΑ για παράδοση παραγγελιών. Όλοι οι άμεσοι συνεργάτες δεσμεύονται με πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας και διαγραφής των δεδομένων κατόπιν της διεκπεραίωσης της εκάστοτε εργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρείτε διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, και έως 4 χρόνια από την τελευταία επικοινωνία ή συναλλαγή σας με την εταιρεία μας (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ορίζονται διαφορετικά από την ελληνική νομοθεσία), ενώ διαγράφονται μετά το πέρας αυτής. Μπορείτε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσετε τα δεδομένα σας ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για ενημέρωση ή αντίρρηση επεξεργασίας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση Ομήρου 4/Σταδίου 10, Αθήνα, Τ.Κ. 10564 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dbathens@hotmail.com.

 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Copyright © Deutsche Buchhandlung. All rights reserved